Zmeniť štát a jazyk| Change country & language
Zmeniť štát
 • Európa
 • Slovensko
 • Turecko
 • Česká republika
 • Taliansko
 • Francúzsko
 • Maďarsku
 • Ukrajina
 • Severný Cyprus
Zmeniť jazyk
Change country
 • Europe
 • Slovakia
 • Turkey
 • Czech Republic
 • Italy
 • France
 • Hungary
 • Ukraine
 • Northern Cyprus
Change language
EdWay
DynEd Europe Authorized

Školy a univerzity

Školy a univerzity DynEd ponúka ucelený súbor kurzov pre žiakov a študentov základných a stredných škôl a univerzít. Vzdelávacím inštitúciám poskytujeme učebné materiály a prípravné semináre, nutné k zaisteniu kvalitného a zároveň nákladovo efektívneho riešenia výučby anglického jazyka pre študentov všetkých jazykových úrovní.

Jazyk je schopnosť a osvojenie schopnosti si vyžaduje dlhodobé opakovanie a nácvik. Učebné osnovy systému DynEd z toho vychádzajú a využívajú cenný čas s učiteľom čo najúčelnejšie. Vyhradzujú ho predstaveniu nového učiva, prezentáciám študentov a ich usmerňovaniu. Behom individuálneho samoštúdia s využitím počítača tak zostávajú študenti aktívni a plnia úlohy. Pritom im pomáhajú aplikácie Records Manager a Inteligentní tutor, ktoré ich sledujú a hodnotia, kontrolujú postup ich štúdia a poskytujú konkrétne odporúčania, ako môžu svoje študijné návyky zlepšiť.

Kurzy DynEd boli akreditované ministerstvami školstva Číny, Turecka, Francúzka, Malajzie a sú denne používané miliónmi žiakov a študentov škôl po celom svete.

Viac informácií nájdete na stránke DynEd International tu.