Zmeniť štát a jazyk| Change country & language
Zmeniť štát
 • Európa
 • Slovensko
 • Turecko
 • Česká republika
 • Taliansko
 • Francúzsko
 • Maďarsku
 • Ukrajina
 • Severný Cyprus
Zmeniť jazyk
Change country
 • Europe
 • Slovakia
 • Turkey
 • Czech Republic
 • Italy
 • France
 • Hungary
 • Ukraine
 • Northern Cyprus
Change language
EdWay
DynEd Europe Authorized

Čím sa DynEd odlišuje

Charakteristiky Dyned Europe Výučba jazykov pomocou počítača Medzinárodné jazykové centrá (tradičná výučba) Miestne jazykové školy
Teória výučby jazyka založená na princípoch fungovania mozgu x x x
Kognitívny neurovedný prístup k výučbe jazyka x x x
Rekurzívne hierarchické rozpoznávanie x x x
Osvojovanie si jazyka ako schopnosti, nie znalosti x x
Piktogramové vizuálne informácie ? ? x
Systém sledovania študenta na báze umelej inteligencie x x x
Sledovanie behaviorálnych vzorcov učenia študentov x x x
Sledovanie štúdia online aj offline x x x
Nepretržitá analýza osvojovania si jazyka x x x
Automatizované konkrétne odporúčania, ako zlepšovať študijné návyky x x x
Číselné a merateľné hodnotenia efektivity učenia x x x
Sledovanie doby štúdia a doby testovania x x
Patentovaná technológia Shuffler x x x
Prispôsobenie stupňa náročnosti jednotlivému študentovi x x x
Prispôsobenie stupňa náročnosti po každom učebnom kroku x x x
Najkratšia doba dosiahnutia cieľovej úrovne x x x
3x rýchlejší než tradičné metódy - x x
2x rýchlejší než iné spoločnosti vyučujúce jazyk s podporou počítača x - -
Časovo variabilné počítačové stanovenie úrovne schopností, založené na výkone študenta ? x x
Adaptabilné hodnotenie podľa úrovne schopnosti x x x
Všeobecný zaraďovací test ? x x
Zaraďovací test pre deti x x x
Zaraďovací test pre letectvo x x x
Špeciálny test plynulosti hovoreného prejavu x x x
Priebežné kontrolné testy x x
Využitie najnovších technológii x x
Celosvetovo prvé CD-ROM pre výučbu jazyka (v r. 1987) x x x
Pokročilý systém rozpoznávania reči pre individuálnu spätnú väzbu ? x x
Ochrana heslom prostredníctvom internetu ? x x
Obsahovo najrozsiahlejší x x
Všetky jazykové úrovne ? x
Vhodný a prispôsobený pre všetky vekové skupiny ? x
Viac ako 10 rôznych typov kurzov x ? x
Obsahové pokrytie jazyka školného prostredia vrátane vyučovacích predmetov x ?
Špeciálne kurzy s odborným zameraním ? ? ?
Blended Learning ? x ?
E-learning pre samostatné precvičovanie x x
Rozšírenie slovnej zásoby a prispôsobenie obsahu konkrétnym potrebám študentov s učiteľom ?
Iba minimálne nároky na čas v triede x x
Technická podpora bezplatne ? x x
Bezplatná európska a lokálna podpora a školenia ? ? x
Bezplatné automatické aktualizácie všetkých kurzov x x x
Bezplatný tréning učiteľov x x x
Software pre tréning učiteľov x x x
On-line príručky pre učiteľov ? x x
Medzinárodné ocenenia ? ? x
Viac ako 40 medzinárodných ocenení x x x
Podklady od renomovaných inštitúcií (BBC, Oxford, Stanford University a ďalšie) ? ? x
Mesačné platby vers. platby vopred x ? ?