Zmeniť štát a jazyk| Change country & language
Zmeniť štát
 • Európa
 • Slovensko
 • Turecko
 • Česká republika
 • Taliansko
 • Francúzsko
 • Maďarsku
 • Ukrajina
 • Severný Cyprus
Zmeniť jazyk
Change country
 • Europe
 • Slovakia
 • Turkey
 • Czech Republic
 • Italy
 • France
 • Hungary
 • Ukraine
 • Northern Cyprus
Change language
EdWay
DynEd Europe Authorized

Firmy a štátna správa

Firmy a štátna správa S rastúcim celosvetovým dopytom po zamestnancoch hovoriacich plynulou angličtinou rastie netrpezlivosť a nespokojnosť tých, ktorí sa učia anglicky tradičnými metódami. Reakcia na to je že rozsiahle a vládami dotované výskumné iniciatívy prehodnocujú roľu učiteľov jazykov a zvažujú spôsoby, ako s využitím technológií zvýšiť efektivitu a znížiť náklady. Riešenie DynEd so svojím systémom kombinovaného vzdelávania (tzv. blended learning) stojí na čele tohto vývoja. Kombinuje výučbu v triede s najmodernejšími technológiami, ponúka vzdialenú podporu učiteľa a študenta a zároveň pojatie výučby, ktoré nemá obdobu.

Systém DynEd, použiteľný kdekoľvek a kedykoľvek, umožňuje maximálne využiť cenný čas s učiteľom, zatiaľ čo nutné precvičovanie prebieha formou samoštúdia s využitím počítača, či už v jazykovom laboratóriu, doma či na cestách.

Obsah kurzov DynEd pokrýva všetky úrovne všeobecnej angličtiny, ako aj praktickú a situačnú firemnú a odbornú angličtinu. Jednotlivé kurzy zodpovedajú požiadavkám pre zloženie medzinárodných skúšok príslušných stupňov jazykovej spôsobilosti (Cambridge Exam, TOEFL, TOEIC, CEFR).

Viac informácií nájdete na stránke DynEd International tu.