Zmeniť štát a jazyk| Change country & language
Zmeniť štát
 • Európa
 • Slovensko
 • Turecko
 • Česká republika
 • Taliansko
 • Francúzsko
 • Maďarsku
 • Ukrajina
 • Severný Cyprus
Zmeniť jazyk
Change country
 • Europe
 • Slovakia
 • Turkey
 • Czech Republic
 • Italy
 • France
 • Hungary
 • Ukraine
 • Northern Cyprus
Change language
EdWay
DynEd Europe Authorized

Staňte sa partnerom

Spoločnosť EdWay SK s.r.o. funguje ako výhradný Country Management Partner DynEd Europe B.V. pre Slovenskú republiku s cieľom ponúkať špičkové efektívne riešenia pre pokrytie rýchlo rastúceho dopytu na výučbu anglického jazyka. Pre marketing, predaj, distribúciu systému DynEd a podporu koncových používateľov využívajúcich tieto vzdelávacie kurzy hľadáme vhodných partnerov, s ktorými chceme vybudovať spoluprácu založenú na dlhodobých, vzájomne výhodných a pevných obchodných vzťahoch.

Vzdelávací partneri sú samostatné slovenské právne subjekty zodpovedné za marketing, predaj, distribúciu a následnú podporu koncových používateľov. Získavajú od spoločnosti EdWay SK distribučné práva na dobu 3-6 rokov.

Akademickí partneri sú základné a stredné školy alebo univerzity, ktorých zapísaní žiaci alebo študenti využívajú pre výučbu angličtiny produkty a služby DynEd. Od spoločnosti EdWay SK získavajú Akademickí partneri distribučné práva na dobu 3-6 rokov.

Investovaním rozumnej čiastky získate šancu využiť obchodnú príležitosť v hodnote mnoho miliónov eur. Správny partner môže prostredníctvom inovatívnych technológii spoločnosti DynEd dosiahnuť mimoriadne finančné výnosy a spoločenskú prestíž. Máte ideálnu príležitosť spojiť sa s dynamickou globálnou spoločnosťou a spolupodieľať sa na zlepšovaní kvality života detí i dospelých spoločensky zodpovedným a zároveň ziskovým spôsobom.


Educonsulting
PLUS Academia