Zmeniť štát a jazyk| Change country & language
Zmeniť štát
 • Európa
 • Slovensko
 • Turecko
 • Česká republika
 • Taliansko
 • Francúzsko
 • Maďarsku
 • Ukrajina
 • Severný Cyprus
Zmeniť jazyk
Change country
 • Europe
 • Slovakia
 • Turkey
 • Czech Republic
 • Italy
 • France
 • Hungary
 • Ukraine
 • Northern Cyprus
Change language
EdWay
DynEd Europe Authorized

Ocenenia

ASTD E-learning Certified Courseware Certifikát Americkej spoločnosti pre vzdelávanie a rozvoj. Spĺňa normy stanovené odborníkmi na e-learningové vzdelávanie, akademickými pracovníkmi, návrhármi vzdelávacích systémov a poprednými osobnosťami vo vzdelávaní. Všetky riešenia DynEd pre výučbu obchodnej angličtiny sú certifikované Certifikačným inštitútom ASTD.
Akreditácia tureckého Ministerstva národného vzdelávania 2003 – kurzy First English a English for Success akreditované pre výučbu všetkých 9 miliónov žiakov 4. – 8. tried. 2013 - First English, English for Success a Placement Test akreditované pre výučbu všetkých 17 miliónov študentov 4. – 12. tried. 2013 - Teacher Training Course akreditovaný pre vzdelávanie všetkých učiteľov angličtiny.
AKREDITÁCIA FRANCÚZSKEHO MINISTERSTVA ŠKOLSTVA - RECONNU D'INTÉRÊT PÉAGOGIQUE Udeľuje odporúčanie francúzskym pedagógom. 2000 - Let’s Go, 2003 - Let’s Go, English for Success, New Dynamic English, The Lost Secret, English by the Numbers, Dynamic Business English a Advanced Listening, 2008 - Hospitality English, 2009 Teacher Training Course: A Brain-based Approach.
BESSIE Best Education Software Award (Cena za najlepší vzdelávací software) – udelená za najlepší komerční software. Toto ocenenie udeľuje inštitút Educational Software Preview Service Centra pre vzdelávacie technológie v San Diegu v Kalifornii. Tituly predložené z celého sveta posudzujú poprední pedagógovia. 2003 - Let’s Go, English for Success a New Dynamic English, 2004 - Let’s Go a English for Success.
EDDIE Educational Software Review Awards (Ceny recenzentov počítačových vzdelávacích programov) - ceny za vynikajúci vzdelávací software. 1997 - Let’s Go, 1998 - Let’s Go a New Dynamic English, 2003 - Let’s Go, English for Success a Advanced Listening, 2004 - Let’s Go, English for Success, First English a New Dynamic English.
Media & Methods Magazine Awards Portfolio Tento časopis zaoberajúci sa využívaním technológií v vzdelávaní odoberá vyše 50.000 odborníkov. Venuje sa ukážkovým učebným technikám a produktom pre materské, základné a stredné školy. O udelení ceny rozhodujú pedagógovia. 1998 – Let’s Go
EdPress Distinguished Achievement Award Cena za vynikajúci výkon udelená Asociáciou vydavateľov v oblasti vzdelávania, celosvetovým profesijným združením, ktorého porotu tvoria spisovatelia, redaktori a pedagógovia. 2002 – Records manager a Clear Speech Works, 2003 - English for Success.
Technology & Learning Magazine Award of Excellence Cena za vynikajúcu kvalitu udelená časopisom Technology & Learning Magazine. Tento časopis v USA odoberá vyše 80.000 odborníkov na technológie vo vzdelávaní. Porotu tvoria pedagógovia. 1996–1997 a 1998-1999 - Let’s Go, 2003–2004 - First English a Advanced Listening, 2006 – Records manager, 2013 - DynEd Kids.
Technology & Learning Magazine Award of Excellence Cena za vynikajúcu kvalitu udelená časopisom Technology & Learning Magazine. Už takmer 30 rokov hodnotí tento program význačné produkty v oblasti technológie vo vzdelávaní. Cena za vynikajúcu kvalitu, ktorá sa vo svojom obore teší veľkej vážnosti, sa udeľuje tým "najlepším z najlepších" ako ocenenie za nový kreatívni produkt. 2010 – Teacher Training Course: A Brain-based Approach.
Codie Award Finalist Ceny udeľuje Asociacia softwarového a informačného priemyslu (SIIA). Ceny sa udeľujú za špičkový software. Porotu tvoria význačné osobnosti v obore. 2003 - English for Success.
California Instructional Technology Clearinghouse (Kalifornské informačné stredisko pre technológie vo vzdelávaní) Odborníci v oblasti vzdelávacích technológií udelili dve najvyššie hodnotenia „Príkladné“ a „Žiaduce“. Porotu tvoria pedagógovia. 1997 - Let’s Go, New Dynamic English, English by the Numbers a Dynamic Classics.
Children's Software Revue Tento časopis udržiava priebežne aktualizovaný zoznam najviac odporúčaných titulov - All Star Software. Zoznam je aktualizovaný každé dva mesiace. Hodnotia pedagógovia. 2003 - English for Success.
Veľká japonská multimediálna cena a cena Ministerstva medzinárodného obchodu a priemyslu Hodnotenie odborníkov v oblasti digitálnych médií. 1996 - Let´s Go.