Zmeniť štát a jazyk| Change country & language
Zmeniť štát
 • Európa
 • Slovensko
 • Turecko
 • Česká republika
 • Taliansko
 • Francúzsko
 • Maďarsku
 • Ukrajina
 • Severný Cyprus
Zmeniť jazyk
Change country
 • Europe
 • Slovakia
 • Turkey
 • Czech Republic
 • Italy
 • France
 • Hungary
 • Ukraine
 • Northern Cyprus
Change language
EdWay
DynEd Europe Authorized

O našej spoločnosti

 • Spoločnosť EdWay SK s.r.o. založená v Bratislava roku 2012 je výhradný Country Management Partner DynEd Europe B.V. pre Slovenskú republiku.
 • Ponúkame technologicky špičkové, vysoko efektívne riešenia na rýchlo rastúci dopyt po výučbe anglického jazyka s dôrazom na komunikačné schopnosti.
 • Poskytujeme služby všetkým typom škôl, spoločností a jednotlivcom na Slovensku. Chceme vyhovieť všetkým tým, ktorí si uvedomujú, že excelentná komunikácia v angličtine sa stáva nevyhnutným predpokladom úspechu na pracovnom trhu.
 • Naše služby dodávame cez starostlivo vybudovanú sieť autorizovaných Vzdelávacích a Akademických partnerov.